Het Drents heideschaap

schapen in de sneeuw_drents friese wold

Het kleine, sobere Drents heideschaap behoort tot de oerrassen van Europa en is het oudste schapenras van het vasteland van West-Europa. Vanaf ongeveer 4000 voor Chr. komt het in Drenthe voor. Het is een rustiek ras, wat te zien is aan de ranke bouw, de hoorns, de ruige vacht en het feit dat ze goed gedijen op schrale grond.

Tot 1900 werden deze schapen als landbouwhuisdier gebruikt voor de mestproductie om de schrale, onvruchtbare gronden te bemesten; overdag werden ze “gescheperd” (onder leiding van een herder of “scheper”) op de schrale uitgestrekte vlakten in Oost Nederland, vooral in Drenthe. Op die manier ontstonden de uitgestrekte heidevelden.

Het ras is uitermate geschikt voor het begrazen van natuurgebieden; ze eten vrijwel alles, van els, distel, wilg, tot ridderzuring. Op die manier kan een kudde bijdragen tot het in stand houden van heideterreinen, maar ook aan het verschralen van graslandvegetaties.